Aktualności
Doskonalenie umiejętności strzeleckich
11.05.2017
11 maja 2017 r.

Suwalski dywizjon mimo, iż nie jest formacją opierającą się na działaniu pojedynczego żołnierza, a bazuje na sprzęcie jakim są wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych to również doskonali umiejętności strzeleckie swoich żołnierzy z broni osobistej. Dzięki odrobinie szczęścia suwalska jednostka ćwiczyła w typowo wiosennej scenerii, dzień wcześniej była to zgoła odmienna pogoda i śniegu na Suwalszczyźnie było więcej niż czasami zimą. Kierownicy strzelań byli zadowoleni z osiągniętych wyników, a żołnierze z możliwości treningu w posługiwaniu się bronią.

Tekst: mł. chor. Zbigniew Łupiński Foto: mł. chor. Zbigniew Łupiński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych