Aktualności
11 lipca 2017 r. wpisuje się do historii suwalskiej jednostki
11.07.2017
Objęcie obowiązkow przez nowego dowódcę 14 dywizjonu.

W dniu 11 lipca 2017 roku w Klubie Wojskowym 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej odbyła się uroczysta zbiórka. W trakcie zbiórki dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii płk dypl. Jacek WERA w obecności żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej wręczył akt mianowania na wyższy stopień wojskowy dla mjr Krzysztofa ŚWIDERSKIEGO, który został wyznaczony na stanowisko dowódcy 14 dywizjonu i z dniem objęcia obowiązków służbowych na stanowisku mianowany do stopnia podpułkownika. Uroczyście w trakcie zbiórki z rąk dowódcy 11 pułku ppłk Krzysztof ŚWIDERSKI zgodnie z ceremoniałem wojskowym otrzymał sztandar jednostki wojskowej oraz podpisał protokół objęcia obowiązków na stanowisku. Kolejnym elementem uroczystości było symboliczne przekazanie przez płk. dypl. Jacka WERĘ portretu patrona jednostki wojskowej Marszałka Józefa Piłsudskiego na ręce nowego dowódcy jednostki co jest suwalską tradycją i jest kontynuowane od wielu lat. Uroczysta zbiórka zakończyła się wykonaniem pamiątkowej fotografii w Sali Tradycji 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tekst: mł. chor. Zbigniew Łupiński Foto: mł. chor. Zbigniew Łupiński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych