Aktualności
Obchody 72 rocznicy Obławy Augustowskiej
17.07.2017
16 lipca w Gibach odbyły się rocznicowe obchody Obławy Augustowskiej

Gdy latem 1945 roku Zachód cieszył się z zakończenia II wojny światowej, nam Polakom i innym narodom Europy Środkowej i Wschodniej nie dane było zasmakować wolności. Polskie Kresy Wschodnie - tak jakby obowiązywał dalej pakt Ribbentrop-Mołotow - pozostały w granicach państwa sowieckiego, zaś pozostałą część ziem polskich spotkało nowe zniewolenie. Wyniszczającą okupację niemiecką zastąpiła okupacja sowiecka. W kraju dalej szalał terror, komuniści prześladowali polskich patriotów, wprowadzili bolszewicki system rządów, podjęli walkę z Kościołem i religią. I w tej powojennej Polsce - a więc kraju, który był zaprzeczeniem tego wszystkiego, czym nasza Ojczyzna była przez wieki - Sowieci i rodzimi komuniści, w lipcu 1945 roku przeprowadzili obławę przeciwko żołnierzom AK i mieszkańcom Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej i Suwalskiej. Obława objęła obszar blisko 3,5 tysiąca kilometrów kwadratowych i ponad sto miejscowości. Komuniści zatrzymali tysiące osób. Setki spośród nich już nigdy nie powróciło do swoich domów. Polacy wywiezieni w nieznanym kierunku przepadli bez wieści, zostali zamordowani. Była to wielka narodowa tragedia. Jednym z celów całej tej zbrodniczej operacji była likwidacja polskiego podziemia niepodległościowego. Dla komunistów bowiem Polacy pragnący żyć w wolnej Polsce byli zawsze wrogiem najgroźniejszym. I tak jak masowe palenie ludzi było jedną z cech zbrodniczego systemu niemieckiego w czasie II wojny światowej, tak Obława Augustowska idealnie wpisała się w bolszewicką tradycję czystek społeczno-etnicznych. Polacy zostali zabici, bo chcieli być wolnymi ludźmi we własnym kraju. Upamiętniając 72. rocznicę Obławy Augustowskiej złożyliśmy hołd ofiarom tej straszliwej zbrodni komunistycznej, hołd ofiarom kolejnego po Katyniu sowieckiego ludobójstwa.

Obchody w Gibach upamiętniające 72. rocznicę Obławy Augustowskiej rozpoczęły się od uroczystego przemarszu spod kościoła pw. św. Anny pod krzyż-pomnik poświęcony Ofiarom Obławy. Po przywitaniu przez ks. prałata Stanisława Wysockiego, świadka Obławy oraz założyciela Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945, nastąpiło udekorowanie Orderem Krzyża Niepodległości żołnierzy Armii Krajowej zasłużonych w walce z okupantami, którego dokonali minister Andrzej Dera, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Kulminacyjnym punktem uroczystości była Msza Św. koncelebrowana przez ks. biskupa Romualda Kamińskiego. Wśród wystąpień zaproszonych gości został odczytany list Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka przez reprezentującego go na uroczystościach dr. Mateusza Szpytmę, zastępcę Prezesa IPN. Na czele delegacji białostockiego IPN stał dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału, występujący w asyście dr. hab. Krzysztofa Sychowicza - naczelnika OBBH i dr. Waldemara Brendy - naczelnika OBEN. Uroczystości zakończył Apel Poległych wraz z salwą honorową oraz złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje.

Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jej organizatorami byli: minister Jarosław Zieliński, wójt gminy Giby Jan Kramnicz, Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945, Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Gibach oraz Oddział IPN w Białymstoku. Współorganizatorem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.tekst źródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/40968,Obchody-72-rocznicy-Oblawy-Augustowskiej-Giby-16-lipca-2017.html
foto: st. szer. Jacek DOBRIJAŁOWSKI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych