Aktualności
Ruszył pilotażowy program szkolenia klas mundurowych
18.09.2017
18 września 2017 r.

Nowy tydzień szkoleniowy w 14 dywizjonie rozpoczął się szkoleniem klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Suwałkach. W ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowane wojskowych klas mundurowych” instruktorzy z suwalskiej jednostki przeprowadzili zajęcia z musztry, obrony przed bronią masowego rażenia oraz wychowania fizycznego. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych zrealizowano przewidziane zagadnienia z przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Projekt ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Tekst: st. chor. sztab. Marek Wojciechowski Foto: mł. chor. Zbigniew Łupiński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych