Aktualności
Wyżej, wyżej, coraz wyżej
02.10.2017
2 października 2017 r.

Miesiąc październik rozpoczął się bardzo ważnym wydarzeniem dla kpt. Dariusza Kropiewnickiego. W dniu 2 października br. na zbiórce dywizjonu przed frontem szyku z rąk dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie płk. Jacka Wery otrzymał akt mianowania na kolejny wyższy stopień wojskowy. kpt. Dariusz Kropiewnicki został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy – szefa sztabu 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej i z dniem objęcia obowiązków na stanowisku mianowany na stopień majora.

Tekst: mł. chor. Zbigniew Łupiński Foto: por. Emilia Kimszal


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych