Aktualności
PRZYJMOWANE SĄ ZAPISY NA SAMOOBRONĘ KOBIET
21.11.2017
WKU w Suwałkach prowadzi zapisy na zajęcia z samoobrony kobiet.

W dniu 27.11.2017 o godz. 18.00 w Klubie Wojskowym 14dappanc przy ul. Wojska Polskiego odbędzie się spotkanie organizacyjne i zajęcia dla kobiet, które chcą wziąć udział w zajęciach z samoobrony kobiet organizowanych, dzięki programowi Ministerstwa Obrony Narodowej.

Osoby zainteresowane winne są przynieść dokumenty:

  •  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach;
  •  Dowód indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków

 Zapisy na samoobronę kobiet przyjmowane są w WKU w Suwałkach pod nr tel. tel. 261-347-357

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych