Aktualności
Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Augustowie
03.05.2018
Żołnierze suwalskiego dywizjonu w AugustowieW Augustowie odbyły się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na których obecni byli dowódcy oraz kompania honorowa suwalskiej jednostki. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą
w Bazylice Mniejszej Najświetszego Serca Jezusowego. Po mszy zgromadzeni przenieśli się na Rynek Zygmunta Augusta, gdzie przemawówienie wygłosili Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. Uroczystość została zakończona defiladą kompanii honorowych uczestniczących w święcie służb mundurowych.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych