Aktualności
20-lecie nadania Szkole podstawowej w Rutkach Nowych imienia Obrońców Westerplatte
10.05.2018
10 maja b.r. był dzniem bardzo podniosłym w Szkole Podstawowej w Rutkach. Tego dnia całe grono pedagogiczne wraz z uczniami i zaproszonymi gośćmi świętowało 20-lecie nadania szkole zaszczytnego imienia Obrońców Westerplatte.

W upalne czwartkowe południe, 10 maja, Szkoła Podstawowa w Rutkach Nowych miała jedno ze swoich największych świąt. Szkoła obchodziła okrągłą rocznicę, 20-lecie, nadania imienia Obrońców Westerplatte. W uroczystości nie mogło zabraknąć również wojskowej asysty honorowej 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach, która co 5 lat gości w murach szkoły na obchodach rocznicowych. Uroczystość rozpoczęła się podniosłą chwilą podniesienia flagi państwowej na maszt i odśpiewania Hymnu Polski. Następnie odbyła się msza polowa, a podczas przemówień zarówno powitalnego, jak i okolicznościowych, nie zabrakło wzruszenia. Skrupulatnie przygotowane przedstawienie uczniów szkoły, odnoszące się do wybuchu II wojny światowej i poświęcenia młodych ludzi swojej sielanki dzieciństwa na bój i walkę o Polskę, przyniósł ogromny oddźwięk wśród zgromadzonych na boisku gości. Uczniowie swoim perfekcyjnym przygotowaniem i wcieleniem w swoje aktorskie role przenieśli widzów w czasy wojny i wywołali zadumę na twarzach oraz łzy wzruszenia.

Wszyscy goście gratulowali zapału i zaangażowania w przygotowanie owego święta, a także życzyli jeszcze więcej sukcesów oraz dalszej niegasnącej miłości, wkładanej w pracę z uczniami.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych