Aktualności
Egzamin uczniów suwalskiego ZDZ
19.06.2018
19 czerwca 2018 r.

Po kilku dniach intensywnego szkolenia z suwalskimi żołnierzami uczniowie suwalskiego Zespołu Doskonalenia Zawodowego mieli okazję sprawdzić nabyte umiejętności. Jako pierwsza sprawdzeniu podlegała wojskowa wiedza teoretyczna młodzieży. Po skończeniu 45 minutowego testu, uczniowie udali się na strzelnicę w Płocicznie. Tam suwalscy żołnierze sprawdzali młodzież szczegółowo z następujących zagadnień: musztry, rzutu granatem, określaniu azymutów przy pomocy busoli, taktyki, ładowania magazynka na czas i posługiwania się bronią. Większość z 39 egzaminowanych skończyła sprawdzian z oceną bardzo dobrą. Zakończeniu przewodził dowódca 14dappanc – ppłk Krzysztof Świderski, który gratulował ukończenia szkolenia i zachęcał młodych ludzi do wstąpienia w szeregi wojska. Uczniów chwalił także opiekun grupy, ppłk rez. Zdzisław Wronowski, który podziękował zarówno szkolonym jak i instruktorom za zaangażowanie i właściwe podejście do ćwiczeń.  Wiedza zdobyta na szkoleniu przyda się szczególnie uczniom, którym marzy się służba w formacjach mundurowych,  tym bardziej w wojsku. 

 

  

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych