Aktualności
Pierwsza część bloku programowego
30.10.2018
30 październik 2018

W dniu 30.10.2018 r. odbyła się pierwsza część bloku programowego „Mamy Niepodległą” jako zadanie publiczne: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. 11listopada – Niepodległa” pod tytułem „Mamy Niepodległą” -  blok programowy z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości dofinansowany z zasobów Ministra Obrony Narodowej.

W bloku tym miał miejsce występ Teatru Efemerycznego, sztuka na pdst. „Anhelli” Juliusza Słowackiego,  wiersze poetów: K.K Baczyński, T. Gajcy, Z. Stroiński, wykład dyrektora IPN Białystok p. dr. Jarosława Schabińskiego pt: „Pieśni patriotyczne”, wspólne śpiewanie pieśni  patriotycznych, można było także poczęstować się pyszną grochówką wojskową oraz kiełbaskami z ogniska.

Tekst: szer. Paulina Gorlewska Foto: szer. Raimondas Mečkauskas


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych