Aktualności
09.11.2018
W Klubie Wojskowym 14dappanc 9 listopada zrealizowano projekt publiczny pk "Mamy Niepodległą!"

Święto Niepodległości jest dla Polaków jednym z najważniejszych świąt narodowych. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 14 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny przygotowali blok programowy „Mamy Niepodległą!”. W ramach tego projektu publicznego 9 listopada zorganizowany został Piknik Militarny. Dzieci w wieku szkolnym mogły spróbować swoich sił podczas strzelania z broni ASG, czy trenażerów, służących do nauki celowania. Mogły przećwiczyć swoje umiejętności w obserwacji obiektów ruchomych przez lornetkę, czy zapoznać się z wyposażeniem medycznym jednostki. Nieodzownym elementem było także śpiewanie pieśni patriotycznych i wojskowych przy ognisku i tradycyjna wojskowa grochówka. W trakcie projektu uczniowie mieli okazję wykonać również kokardy niepodległościowe.

O godzinie 11 minut 11 wspólnie z żołnierzami 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej i 12 batalionu lekkiej piechoty Hymn RP zaśpiewały klasy o profilu mundurowym ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach oraz uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej. Po hymnie ważnym elementem dzisiejszego przedsięwzięcia było ślubowanie klas pierwszych o profilu mundurowym ZDZ.

Tekst: por. Emilia Kimszal i Foto: szer. Rajmondas Mećkauskas


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych