Kontakt

 

Adres:

14 SUWALSKI DYWIZJON ARTYLERII PRZECIWPANCERNEJ

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Wojska Polskiego 21

16 - 400 Suwałki

Telefony:

Tel. 261 347 933

Fax:

Tel. 261 347 934

Kancelaria:

Tel. 261 347 340

Fax:

261 347 341

WWW:

www.14dappanc.wp.mil.pl

e-mail:

14dappanc@ron.mil.pl

 Dowódca:

ppłk Krzysztof ŚWIDERSKI

Tel. 261 347 912

Kom. 601 693 176

Zastępca dowódcy/szef sztabu:

mjr Dariusz KROPIEWNICKI

Tel. 261 347 911

Kom. 601 693 174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych